Istotnym wyzwaniem pozwalającym na zapewnienie organizacji stabilnego zatrudnienia na kluczowych stanowiskach, gwarantującego jednocześnie gotowość do realizacji przyszłych planów wyznaczonych przez strategię firmy jest identyfikacja pracowników o najwyższym potencjale. Tylko całościowe i zaplanowane podejście pozwoli na odkrycie i utrzymanie Talentów, które mogą w przyszłości stać się motorem pozytywnych zmian w Twojej organizacji.

przy identyfikacji potencjału uwzględnij

POTENCJAŁ OGÓLNY

Identyfikacja potencjału ogólnego pozwala ocenić na ile pracownik poradzi sobie w roli o zwiększonym zakresie odpowiedzialności lub na stanowisku w innym obszarze działania. Diagnoza obejmuje cztery obszary Modelu Potencjału Cubiks: BRIDGE- umiejętność budowania relacji, GRASP- zdolności analityczne, FLEX- elastyczność i otwartość na zmiany, REACH- nastawienie na cel i chęć osiągania sukcesu. Ocena tych elementów pozwala w sposób rzetelny wyłonić osoby o wysokim potencjale oraz skoncentrować na nich działania rozwojowe budujące potencjał organizacji.

POTENCJAŁ POZNAWCZY

Potencjał poznawczy to zdolność do odbierania i przetwarzania informacji z otoczenia, umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, oraz sprawność w wykorzystywaniu dostępnej wiedzy. Indywidualny poziom zdolności poznawczych ma dynamiczny wpływ na skuteczność rozwiązywania pojawiających się problemów i poszukiwania rozwiązań oraz radzenia sobie  w złożonym świecie informacji.

POTENCJAŁ SPECJALISTYCZNY

Ocena kompetencji kandydata to sprawdzenie efektywności prezentowanych przez niego zachowań w obszarach uznanych za kluczowe dla pełnionej roli np. związanych z zarządzaniem ludźmi. Obserwując sposób radzenia sobie w symulowanych sytuacjach z dużym prawdopodobieństwem możemy ocenić na ile kandydat poradzi sobie z realnymi sytuacjami zawodowymi. Różnorodność zadań asesmentowych pozwala na dopasowanie poziomu trudności, zakresu merytorycznego i charakteru zadania do zakresu najważniejszych kompetencji.

Pomożemy Ci zidentyfikować najbardziej kluczowe Talenty dla przyszłego sukcesu Twojej organizacji.

Ocena wskaźnika potencjału ogólnego pozwoli wyodrębnić tzw. „nieoszlifowane diamenty”, a dalsza diagnoza ułatwi ukierunkowanie rozwoju w stronę ścieżki menedżerskiej lub specjalistycznej.

rekomendowane metody i narzędzia

pozostałe usługi

inspiracje

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

Napisz: hr@alta.pl

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:

Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.