Jednym z największych wyzwań w poszukiwaniu talentów jest szybkie i skuteczne wyłonienie najlepszych kandydatów z całej puli aplikujących. Na pierwszym etapie warto zadbać o zachowanie równowagi pomiędzy wydajnością procesu a budowaniem pozytywnego doświadczenia kandydatów.

w ramach preselekcji poznaj i oceń

STYL PRACY

Styl pracy Kandyda to jego preferencje w zakresie sześciu kluczowych obszarów: kreatywności, asertywności, motywacji, niezawodności, wspierania innych i adaptacji.

Ich niepowtarzalna kombinacja jest informacją o preferowanym sposobie działania kandydata. Porównanie profilu kandydata z wymaganiami roli pozwala na wczesnym etapie procesu selekcyjnego ocenić jego dopasowanie do profilu stanowiska.

Ocena stylu pracy pozwala też na porównanie dopasowania kilku kandydatów do wybranego profilu i szybki wybór osób do kolejnego etapu procesu selekcyjnego.

POTENCJAŁ POZNAWCZY

Potencjał poznawczy to zdolność do odbierania informacji z otoczenia, umiejętność ich szybkiego i trafnego kategoryzowania oraz interpretowania i przetwarzania.

Poziom procesów poznawczych warunkuje sprawność dotyczącą formułowania wniosków, wykorzystania wiedzy, zdolność rozwiązywania problemów oraz wydawania opinii czy sądów.

Ocena potencjału poznawczego to najbardziej trafny pojedynczy wskaźnik pozwalający na wnioskowanie o przyszłym powodzeniu na stanowisku pracy.

ZDOLNOŚCI SPECJALNE

Pewne role i stanowiska wymagają od pracowników posiadania szczególnych zdolności bez których efektywne działanie na tych stanowiskach staje się bardzo utrudnione a wręcz niemożliwe.

Ocena zdolności specjalnych to identyfikacja określonych, względnie stałych uwarunkowań i właściwości wewnętrznych, które umożliwiają rozwiązywanie zadań szczególnego rodzaju i determinują efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze działalności.

Do kategorii zdolności specjalnych zaliczamy np.: koordynacja wzrokowo-ruchowa, wyobraźnia przestrzenna, czy zdolności językowe.

Pomożemy Ci zaprojektować wstępną selekcję na miarę Twoich potrzeb – niezależnie od tego, czy Twoim celem jest sprawdzenie kompetencji kandydatów, ich zdolności specjalnych, potencjału poznawczego czy preferowanego stylu pracy.

Gwarantujemy, że otrzymasz dokładną i rzetelną ocenę kompetencji, potencjału, zdolności i osobowości kandydatów.

rekomendowane metody i narzędzia

pozostałe usługi

inspiracje

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wybierz najlepszą dla Ciebie formę kontaktu z nami:

Zadzwoń: +48 793 790 070

Napisz: hr@alta.pl

Prześlij zapytanie uzupełniając formularz:

Twoje dane są bezpieczne. Przeczytaj naszą Politykę bezpieczeństwa i dowiedz się jak je chronimy.